Joseph Pilates - metoden

Joseph Pilates, født i Tyskland i 1880, var sykelig som barn, men ble senere en talentfull idrettsmann, sirkusartist og instruktør i selvforsvar. Han var påvirket av ulike treningsformer fra Det fjerne Østen, spesielt yoga.

Hans opphold i England under 1. verdenskrig og internering gav støtet til utvikling av metoden som han kalte ”controllogy”.

I fangeleiren tenkte han ut øvelser som skulle sørge for at han og de andre fangene holdt seg friske. Han brukte senger og annet inventar til å konstruere prototypene til det utstyret som finnes

Metodens viktigste mål er å opparbeide en naturlig og smidig kropp, med god koordineringsevne og kroppskontroll. Det helt sentrale element angis å være grunnleggende stabilisering, der man skal bygge skjelettnær styrke. Åndedrettet er en integrert del av øvelsene, som utføres med flytende bevegelser. Det er viktigere å gå gjennom hele kroppen i en treningstime enn å utføre mange repetisjoner.

Metoden Pilates utviklet ble raskt snappet opp av dansere, som brukte dem for å oppnå bedre kroppskontroll. Skuespillere fulgte på, og lenge var Pilates en godt bevart hemmelighet blant amerikanske filmstjerner, før det bredere lag av befolkningen snappet opp trenden.

Pilatesmetoden brukes i dag over hele verden. I USA finnes det over 500 studioer og på verdensbasis har den de siste årene vært den hurtigst voksende treningsmetoden.

Pilatesmetoden får deg ikke bare til å se bedre ut, du vil også føle deg bedre. Du vil få en sterkere, og en mer utholdende muskulatur. Du blir mykere og mer løs og ledig i kroppen, noe som gjør at du føler deg mer avslappet og harmonisk. Kroppsholdningen blir bedre og du lærer deg å bruke kroppen på en mer korrekt måte. Og ikke minst, du vil få en mye større dose med energi.

Josef Pilates sa:

Etter 10 ganger vil du kunne føle forskjell.

Etter 20 ganger vil du kunne se forskjell.

Etter 30 ganger vil du ha en helt ny kropp.

 

De 5 prinsippene

For mange er de 5 prinsippene selve grunn pilaren for Pilates metoden. Og det er disse som skiller denne metoden fra annen styrketrening.

Men det er viktig å være klar over at Josef Pilates selv satt ikke direkte ut disse prinsippenne. Det er et konsept som er utarbeidet av instruktører i ettertid, bla annet Stott Pilates.

Som nevnt tidligere kalte J.P arbeidet sitt for “controllogy”. Han betraktet det som en kropp/sjel/spirit tilnærming til bevegelse via sentrering, kontroll, presisjon, pust og flyt. Dette var uavhengig om man trente på matte eller brukte hans spesialproduserte apparater.

1. Konsentrasjon

2. Kontrol

3. Presisjon

4. Pust

5. Flyt

Pust er svært viktig i pilates og vi bruker en kraftfull pust.

Josef Pilates selv mente at en riktig pust var selve kilden til helse.

"Lazy breathing converts the lungs, figuratively speaking, into a cemetery for the deposition of diseased, dying, and dead germs as well as supplying an ideal haven for the multiplication of other harmful germs." -- Joseph Pilates

"The man who uses intelligence with respect to his diet, his sleeping habits and who exercises properly, is beyond any question of doubt taking the very best preventive medicines provided so freely and abundantly by nature" -- Joseph Pilates

"The acquirement and enjoyment of physical well-being, mental calm and spiritual peace are priceless to their possessors if there be any such fortunate living among us today." -- Joseph Pilates

 

Hva er forskjellen på Stott Pilates og andre Pilates teknikker?

Stott Pilates har sitt utspring fra Canada og England og bygger på Josef Pilates opprinnelige øvelsesbank.

Den inkluderer moderne treningsprinsipper, sånn som ny tenkning om rehabilitering av rygg og atletiske prestasjoner. Den er opptatt av ryggens naturlige krumninger, vedlikeholde muskulatur rundt leddene og legger stor vekt på stabilisering av skuldre.

I Stott har vi flere alternativer pr øvelse og modifikasjoner slik at øvelsene kan skreddersys til forskjellige kropper og behov.

Dette sier de selv om fordelene med treningen:

What are the Benefits of STOTT PILATES?

 • Longer, leaner muscles (less bulk, more freedom of movement)
 • Improves postural problems
 • Core strength, stability and peripheral mobility
 • Helps prevent injury
 • Enhances functional fitness - ease of movement
 • Balances strength and flexibility
 • Heightens body awareness
 • Low impact, easy on the joints
 • Customized from rehab to elite athlete
 • Complements other forms of exercise
 • Improves sports performance
 • Improves balance, co-ordination and circulation

De 5 prinsippene I Stott Pilates:

 • Pusten
 • Plassering av bekken
 • Plassering av ribbena
 • Skuldrenes bevegelse og plassering
 • Plassering av hode og nakke.Copyright 2009 by Pilates Power House :: Pilates og Yoga i Trondheim   Login